Canvas

Stap voor stap voorbereiden

Cases

Voorbeelden, successen en valkuilen

High tech, big data en social media hebben de interactie tussen overheden en samenleving veranderd. Deze digitale mogelijkheden bieden de overheid kansen op nieuwe manieren in contact te komen met haar inwoners. Andersom biedt het de samenleving nieuwe kansen met (of over) haar overheid te berichten. Welke nieuwe mogelijkheden zijn er en hoe zet je die in? Welke drempels en valkuilen zijn er? Hoe verhouden ‘oude’ en ‘nieuwe’ methoden zich tot elkaar?

Op deze site word je stap voor stap door dat proces begeleid, vanaf de vraag welke processen geschikt zijn voor participatie tot aan de evaluatie van het proces.

1: We adviseren eerst de quick scan te maken. Dat geeft je snel inzicht in waar je staat, maar het is meteen ook een checklist.

2: Als je een globale inkijk hebt gekregen in je sterkte en zwakte raden we het canvas aan. Ieder veld van het canvas bevat een toolbox die je kan helpen bij het invullen.

3: Tot slot een reeks cases waarin kennis is opgedaan. Ze zijn geheel verschillend qua problematiek, interventie en oplossing. Zie ze als een soort van ‘ter lering’, maar kom vooral ook tegen dat participatieprocessen en de digitale mogelijkheden daarbij geen standaardisatie aan kunnen.