complexiteit4 sterren
tijdsduur90 minuten
groepsgrootte3-15 mensen
auteurRobin Effing, Menno Both

Het Social Media Canvas kunt u gebruiken worden voor het samenstellen van een digitale strategie van uw participatietraject. Het canvas geeft u inzicht in verschillende onderdelen zoals het selecteren variantde juiste doelgroep, de middelen en meetinstrumenten om het succes van uw campagne inzichtelijk te maken.

Meer informatie over het canvas inclusief en cases rondom digitale strategie kunt u vinden ophttps://digitalfuturecommunity.com.

Een sociale netwerkkaart maakt een sociaal netwerk inzichtelijk, het geeft aan wie met wie in contact staat. Dan kan om meerdere redenen van belang zijn. Wie is bijvoorbeeld een centraal persoon in een gemeenschap? Welke mensen staan met wie in contact? En zijn de reguliere woordvoerders voor een overheid ook eigenlijk wel de woordvoerders namens de groep voor wie ze het woord voeren? Een aantal voorbeelden: tijdens een van de werksessies van het project Social Smart Governance is de vraag gesteld waar iedereen zijn kennis vandaan haalt. De vraag was opengesteld, de meeste mensen kozen voor instituten in hun antwoord. Als je deze input in een netwerkkaart zet, komt Saxion logischerwijs als centraal kennisinstituut uit de bus, want Saxion organiseert SSG. Maar ook werd duidelijk dat er richting kennisinstellingen in het zuiden van het land een lijntje loopt. Eentje maar. Het kan handig zijn te weten waar iedereen connecties mee heeft. Het kan ook nuttig zijn na te denken over dat ene lijntje in het zuiden. Wil je die in stand houden of is dat niet zo noodzakelijk.

In het boek Connection zijn meer voorbeelden van netwerkkaarten opgenomen. Een daarvan geeft aan dat er nagenoeg geen connecties zijn tussen het electoraat van de Democraten en de Republikeinen. Dat feit stemt tot nadenken. Is dat wenselijk? Wil je dat veranderen? Wat zijn de gevolgen? Voor dit doel is het genoeg alleen de vragen op te werpen, die naar voren komen door het inzicht dat het biedt. Sociale netwerkkaarten kunnen voor een gemeente bijvoorbeeld van belang zijn om te zien of de woordvoerder van een dorp, wijk of organisatie ook de centrale persoon van die eenheid is. Het zou bijvoorbeeld zo maar kunnen dat de voorzitter van Plaatselijk Belang bestuurlijk

gezien de woordvoerder is, maar dat de klusjesman van het buurthuis veel meer als de centrale persoon van de buurt gezien wordt. AVG Tot begin 2018 was het mogelijk vanuit Facebook of Twitter iemands netwerkkaart in beeld te brengen. Strengere privacy-regels hebben er toe geleid dat dat niet meer kan. De discussie over privacy leidt er ook toe dat een meer handmatige manier om een netwerk inzichtelijk te krijgen minder vanzelfsprekend verloopt. We hebben met tests in Borne en Hengelo ervaren dat mensen niet zo maar meer bereid zijn namen en emailadressen door te geven. “Waar heb je dat voor nodig dan” en “Ik geef die informatie niet door aan de gemeente” werden geregeld als antwoord gegeven op de vraag om informatie. In Borne hadden een ambtenaar van de gemeente en een centrale persoon uit het sociaal cultureel werk tien namen gegeven die volgens hen het meest actief waren in de gemeente. Die twee keer tien mensen hebben we vervolgens gevraagd ook allemaal weer tien namen te noemen, waaronder twee personen onder de 25. Die info moest een netwerkkaart opleveren, maar meteen ook en doorstart maken naar een tweede netwerkkaart: eentje voor jongeren. We liepen daarbij tegen het probleem op dat lang niet iedereen namen wilde doorgeven. Ook hadden we iedereen via mail benaderd, wat vermoedelijk impact had op de antwoorden. Een mail kun je tenslotte makkelijker naast je neerleggen dan bijvoorbeeld een telefonisch gestelde vraag. Daarnaast hebben we ons de vraag gesteld of de vraag wellicht helderder geformuleerd had moeten worden. In Hengelo heeft de gemeente daarin op dorpsniveau een verbeterde versie uitgeprobeerd: helderder vraag, op kleinere geografische schaal, face to face gesteld. Dat had aanzienlijk betere resultaten. Vraag Borne: Geachte, Hogeschool Saxion onderzoekt de betrokkenheid van inwoners in hun eigen samenleving, dorp en gemeente. Borne doet ook mee in dat onderzoek. Als onderdeel van dat onderzoek brengen we netwerken in kaart van actieve en betrokken personen. We hebben daarom beleidsadviseur Miranda Mulder en Wijkcoördinator van het Kulturhus Marijke Adams gevraagd naar de tien eerste namen die hen te binnen schoten als het gaat om actieve en betrokken inwoners. U werd daarbij ook genoemd. Volgende stap is dat wij u op uw beurt vragen tien betrokken inwoners te noemen die zich op de een of andere manier inzetten voor de samenleving. We hebben voldoende aan de naam en wat hij/zij doet. Omdat we ook graag inzicht hebben in actieve jongeren, vragen we u op de lijst (minstens) twee namen te noemen van mensen onder de 25. Zet dat dan nog even achter die naam erbij. We zouden het heel prettig vinden als u op korte termijn (lukt dat deze week nog?) de lijst terug wil sturen naar mij. Uiteraard kunt u ook bij mij terecht voor vragen.

Harrie Kiekebosch. PS Het onderzoek van Hogeschool Saxion wordt uitgevoerd door het lectoraat (onderzoeksgroep) Smart Cities en heet Social Smart Governance. We onderzoeken hoe je big data, high tech en social media kunt inzetten om de betrokkenheid te vergroten. Met de netwerken hopen we inzicht te krijgen in wie sleutelfiguren zijn in een samenleving.

Resultaat Borne toevoegen Vraag Hengelo: Resultaat Hengelo

De Sociale Netwerk Kaart