De case

Enschede heeft te maken met wateroverlast. Niet – zoals tegenwoordig overal – alleen vanuit de lucht, maar ook vanuit de grond. Het grondwater is in delen van de stad zo hoog dat mensen er last van hebben in kelder of kruipruimte. Dat het water zo hoog staat in Enschede komt onder andere doordat de stad tegen een stuwwaal gebouwd is. Vroeger hadden de textielindustrie en de Grolsch-fabriek zoveel water nodig dat er geen overlast was. Maar deze bedrijven zijn inmiddels weg en voor arbeiders werd er destijds juist op lager gelegen gronden gebouwd.

In deze case werkt Enschede met meer partijen samen. Het lectoraat Smart Cities van Saxion zoekt naar slimme oplossingen. Technische studenten van de UT kijken naar signaleringssystemen. Binnen het project Social Smart Governance is er vooral gekeken naar de communicatiekant.

Meedenken

De media besteden aan het grondwaterprobleem veel aandacht. Ze belegt zelfs eigen bijeenkomsten. Daarin wordt de overlast vaak als een gemeentelijk probleem gezien. Maar de gemeente Enschede is eigenlijk geen partij, want voor grondwateroverlast op je eigen kavel ben je zelf verantwoordelijk. De gemeente denkt wél mee met inwoners die problemen hebben. Ze organiseert info-avonden om kennis te delen, voorlichting over het openscheuren van de harde ondergrond en tips voor waterdicht maken van kelders. Samen met UT en Saxion werd een informatief boekje uitgegeven. En met de UT is een slimme regenton ontwikkeld die met sensoren bepaalt of het slim is water vast te houden of af te geven. En er zijn peilbuizen ontwikkeld die aangeven dat er hoog water aan zit te komen, zodat je maatregelen kunt nemen.

Maar juist die goed bedoelde bemoeienissen doen vermoeden dat de gemeente probleemeigenaar is en dus aan zet is voor de oplossing. En de media-aandacht is wel begrijpelijk, maar soms ook wat kort door de bocht. De gemeente wordt dan wel eens als zondebok weggezet.

Video

Binnen het onderzoeksproject is ervoor gekozen die problematiek in een videoboodschap te vertellen. In de videoboodschap (de video is op dit moment nog onder constructie) wordt ingegaan op het probleem, de rol van de gemeente daarin en hoe de overlast beperkt kan worden. Met dit digitale middel hoopt de gemeente de nuance in het debat te blijven brengen.

Overwegingen achteraf

Een meedenkende gemeente is nog niet medeverantwoodelijk: maak dat expliciet duidelijk.

Laat je positie niet bepalen door de media, al helemaal niet als er reuring ontstaat.

Zoek naar passende communicatiemiddelen en -platforms en schakel professionals van buiten de organisatie in.

Enschede: hoog water

Je zou ook interesse kunnen hebben in

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *