Wie is je klant?

Deze stap gaat over het ontwikkelen van een digitale relatie met de gewenste doelgroep en het onderhouden daarvan. Interactie kan plaatsvinden via online services, mobiele apps, social media, dataplatforms of andere digitale mediakanalen. Daarbij gaat het om het creëren van een dialoog, waarbij er wordt geluisterd naar en gereageerd op de doelgroep.

In dit deel van de digitale strategie is het van belang om aansluiting te vinden bij de overkoepelende strategie van de organisatie. Een essentiële vraag hierbij is: wie is je primaire klant? Alle digitale acties die erop gericht zijn om organisatorische doelen te behalen in relatie tot digitaal klantcontact, kunnen worden gezien als onderdeel van het aspect ‘engage’ van de digitale strategie.

Voor het hele canvas geldt, dat de verschillende onderdelen elkaar wederzijds beïnvloeden en dat je dus bewaakt dat de onderdelen uiteindelijk consequent en consistent worden ingevuld. Dit is eenvoudig te zien in bijvoorbeeld de relatie tussen doelgroep, channels en en vak resources onder “Enable”. Bij een doelgroep jongeren, past wellicht een Youtubekanaal met een wekelijkse vlog beter dan een linkedIN-groep. Bij resources neem je dan dus budget voor videomateriaal en -editing op.