Welke kritieke prestatie-indicatoren meet je?

Deze stap gaat om het leren, bijstellen en meten van digitale activiteiten. Een succesvolle strategie hangt samen met het voortdurend monitoren van de gewenste effecten, middels data-analyses, statistieken en andere insights.